Adam Cooper

Director, ID Crowd Limited, UK

Adam Cooper är expert på identitetsstandarder och en företagsarkitekt med över 25 års erfarenhet inom IT och digitala områden. Adam är för närvarande chefarkitekt för ID2020 och teknisk konsult för Världsbankens ID4D-program, samt fungerar som rådgivare för andra internationella projekt som MOSIP Modular Open Source Identity-plattformen, EU-finansierade LIGHTest-projektet och Scottish Online Identity Insurance Programme.


Tidigare ansvarig för den övergripande tekniska arkitekturen för den brittiska eID-tjänsten, GOV.UK Verify, politiskt och tekniskt ledarskap för den brittiska regeringen med eIDAS-förordningen om gränsöverskridande eID i Europeiska unionen och bidrar med sin expertis till flera internationella standardorgan som BSI, ISO, OpenID Foundation och W3C - Adam har ett brett spektrum av erfarenhet.