Brita Rösblad

Teknisk chef (CTO, nacka kommun


Brita Rösblad är teknisk chef på Nacka kommun och har varit där sedan 2015. Hon har under hela sin yrkesbana arbetat med IT- och digitaliseringsfrågor; inom både offentlig och privat sektor, bl.a. på Microsoft. Som teknisk chef på Nacka ansvarar hon för den gemensamma IT-plattformen och för att möjliggöra digitalisering av kommunens verksamhet. Inom Britas ansvarsområde ryms alla centrala IT-tjänster; från IT-nätverk och robotplattform till e-legitimation och digitala signaturer. Att genom digitalisering kunna förenkla och förbättra för medborgarna och samhället är Britas mission!