Dan Eliasson

Generaldirektör, MSB


Dan Eliasson är generaldirektör för MSB sedan mars 2018, dit han kom efter drygt tre år som chef för Polismyndigheten.


Han har bland annat även varit generaldirektör för Migrationsverket och Försäkringskassan samt statssekreterare i Justitiedepartementet.


Han är född 1961 och har två vuxna barn.