Daniel Mattsson

Utvecklingsledare - pensionsmyndigheten


Team lead för ett av Pensionsmyndighetens fem webutvecklingsteam. Brinner, just nu, för agil transformation och visualisering.