Inga-Lill Askersjö

Justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen

Inga-Lill Askersjö har en bakgrund såväl inom statlig förvaltning på bland annat Datainspektionen, Finansinspektionen och Skatteverket som inom Finansdepartementet och olika instanser i rättsväsendet. Hon har också varit särskild utredare i 2017 års ID-kortsutredning (JU 2017:12) som ska överlämna sitt betänkande i mars 2019.