Johan Nordén

chef, digitala tjänster, DIGG

Johan Nordén är sedan 1 september chef för digitala tjänster på DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. Johan har en bred IT bakgrund och kommer senast från privata sektorn som egen företagare där hans företag utvecklade molntjänster för parkeringslösningar. Före det arbetade Johan med IT och telekom hos bl.a. Region Västernorrland, Telia, Sunrise AG [CH], Tango S.A. [LU] och Ericsson.