Malin Domeij

rådgivare och projektledare, inera


Malin Domeij är verksam som rådgivare och projektledare inom digitalisering. Frågorna spänner från att stödja organisationer att förstå vad digitalisering innebär för dem och hur de ska dra nytta av nya möjligheter, till att driva större projekt såsom Säker digital kommunikation för att realisera dessa möjligheter.


Malin fungerar även som stöd i strategi- och förändringsarbete åt ledningsgrupper och är en erfaren workshopledare. Inom e-hälsoområdet har hon bl.a. arbetat med vårdgivare, regioner, myndigheter, akademi och näringsliv för att skapa nya digitala tjänster för patienter, forskare och vårdpersonal. På senare år har fokus inriktats mer på offentlig sektor som helhet och det viktiga samspelet mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter i att skapa nödvändiga förutsättningar för digital infrastruktur och en säker och effektiv informationsförsörjning.