Martin Lindström

Senior Security Consultant - Litsec ab


Martin Lindström är en av personerna bakom den svenska eIDAS-noden och Sweden Connect, och ansvarar bl.a. för Tekniskt ramverk samt fokuserar på myndigheters integration för legitimering och underskrift.