Nils Fjelkegård

departementssekreterare, regeringskansliet


Nils Fjelkegård är sedan 2015 departementssekreterare på Enheten för digital förvaltning, Infrastrukturdepartementet. Han har en bakgrund från E-legitimationsnämnden där han jobbade som jurist mellan 2011-2015, bl.a. med att utveckla det juridiska ramverket på e-legitimationsområdet.