Om e-legitimationsdagarna

Konferensen e-legitimationsdagarna 2019 är den åttonde upplagan av den årliga konferensen som har kommit att bli en oerhört viktig mötesplats för alla landets digitala aktörer inom, och associerade med, offentlig sektor.


I takt med att samhället digitaliseras har vi under dessa år följt, dokumenterat och påpekat samhällets beroende av e-legitimationer och hur det stadigt ökar. Varje upplaga av e-legitimationsdagarna behandlar högaktuella ämnen kring samhällets och offentlig sektors digitalisering med utgångspunkten att identitet, e-legitimering och elektroniska underskrifter är och förblir en oumbärlig del av vår fundamentala digitala infrastruktur.


Programvärdar för innehållet är DIGG – Myndigheten för digital förvaltning och Regeringskansliet. Samarbetspartners är Freja eID, BankID, Telia och AB Svenska Pass. Syftet med konferensen är att skapa en bred förståelse bland alla aktörer inom den offentliga sektorn om varför e-legitimation är en förutsättning för en framgångsrik digitalisering, hur alla delar hänger ihop och vad man behöver göra för att lyckas med sina digitaliseringsmål.