Pål Axelsson

Federation Operations Manager SWAMID, SUNEt


Pål Axelsson arbetar vid avdelningen för SUNET på Vetenskapsrådet och är ansvarig för policy, drift och utveckling av den akademiska identitetsfederationen SWAMID.

Pål har under många år jobbat på Uppsala universitet med frågor runt identitetshanteringssystem och har sedan starten av SWAMID 2006 arbetat med federationspolicy, tillitsramverk och den praktiska användningen av SWAMID. Pål deltar även i de internationella akademiska samarbeten som finns för att för att möjliggöra för forskare att logga in i forskningstjänster och – infrastrukturer runt om världen med samma inloggningsuppgifter de använder vid sitt eget universitet eller högskola.


Kort om multifaktorinloggning i SWAMID:

Under många år har det räckt med traditionell inloggning med användaridentitet och lösenord i de tjänster som är anslutna till identitetsfederationen SWAMID men nu börjar vissa kräva att lösenordet kompletteras med en ytterligare faktor alternativt en fullständig multifaktor. SWAMID har under 2018 tagit fram en utökad inloggningsprofil för att fylla dessa behov.