Petra Kanon

Jurist med inriktning på upphandling, avtal och dataskyddsfrågor

Petra är jurist som jobbar på DIGG med framför allt upphandling, avtal och dataskydds- och sekretessfrågor. Innan har hon jobbat på Umeå universitet med liknande arbetsuppgifter med fokus på forskningsfrågor, bland annat med frågor om forskningsdatabaser, open data och datahanteringsplaner. Hon har även jobbat på förvaltningsdomstolarna och har därifrån erfarenhet av förvaltningsprocess.