Program e-legitimationsdagarna 2O19

TILL DIG SOM DRIVER DIGITALISERING I OFFENTLIG SEKTOR

Vi fyller två dagar med högaktuella presentationer och seminarier med ledande företrädare från EU, Norden och Sverige. Syftet med konferensen är att skapa en bred förståelse bland alla aktörer inom den offentliga sektorn om varför e-legitimation är en förutsättning för en framgångsrik digitalisering, hur alla delar hänger ihop och – inte minst – vad ni behöver göra för att lyckas.

DAG 1 - PLENUMPROGRAM

4 APRIL

Plenumprogram i Kongressalen i Folkets Hus där vi svarar på varför e-legitimationen är er viktigaste komponent i digitaliseringen, vad ni har att förhålla er till och hur ni gör för att lyfta er verksamhet till nästa nivå med digitala identiteter. Många nätverkstillfällen inklusive sittande lunch och AW-mingel.


Registrering fram till 09:30

Kom i tid, det är mycket folk som kommer. Varför inte passa på att upptäcka vad våra partners erbjuder i utställningen?

introduktion

Johan Henrikson - Freja eID, Johan Nordén - Chef Digitala Tjänster DIGG, Per Mosseby - dagens moderator

Välkommen till e-legitimationsdagarna 2019!

A global perspective on identities

Adam Cooper - Director ID Crowd, UK

Vi inleder dagen med ett globalt pespektiv på digitala identiteter. Hur skall vi förhålla oss till en värld där alla behöver en digital identitet? Adam Cooper har arbetat med flera internationella ID-projekt, bland annat Världsbankens ID4D (ID for Development) och med Storbritanniniens Gov.UK Verify. OBS! Denna presentation är på engelska.

Det Europeiska Perspektivet

Gertrud Ingestad - Director-General for the European Commission’s IT-Department, DIGIT

Från det globala fokuserar vi på det europeiska perspektivet tillsammans med svenska Getrud Ingestad, som har rollen som Director-General för EU-kommissionens IT-departement DIGIT.

Det nordiska perspektivet

Tor Alvik - Head of Digital Strategies and Coordination, Difi, Norge

Norden är världens mest integrerade region i en digitaliserad värld måste även den digitala interaktionen fungera. Tor Alvik driver ett gemensamt nordiskt-baltiskt projekt under det nordiska ministerrådets regi, som ska säkerställa användningen av e-ID och utbyte av identifierare över hela regionen.

Det svenska perspektivet

Representant för Regeringen

Med de internationella perspektiven som fond får vi ett svenskt perspektiv på de digitala identiteternas roll i digitaliseringen av Sverige.

Hur möts perspektiven?

Adam Cooper, Gertrud Ingestad, Tor Alvik, Regeringens representant

Moderatorn Per Mosseby summerar förmiddagens olika perspektiv tillsammans med talarna.

DEN MÅNGFASETTERADE HOTBILDEN

Jan Olsson, Polisen - Ann Marie Eklund Löwinder, Internetstifelsen m.fl

Hotbilden i den digitala världen är komplex och hoten finns på flera olika nivåer; mot Sverige som nation, mot enskilda organisationer och mot oss som individer - såväl i vår roll som tjänsteutövare och som medborgare. Att skydda sig mot storskaligt industrispionage kräver andra metoder än att skydda individer mot onlinebedrägerier men en central punkt är skyddet av den digitala identiteten. Hur kan e-legitimationer skydda oss mot hoten på de olika nivåerna och vad finns för strategier kring arbetet med dessa?

en blick runt hörnet - vad händer med våra id?

Inga-Lill Askersjö, Justitieråd - Högsta förvaltningsdomstolen

Inga-Lill Askersjö är regeringens särskilda utredare i 2017 års ID-kortsutredning (JU 2017:12) som ska överlämna sitt betänkande i mars 2019.

case: Vad e-legitimationer möjliggör

oxenstiernas arv - panelsamtal

Jenny Birkestad - SKL, Kristina Fridensköld - eHälsomyndigheten, Katrin Westling Palm - Skatteverket/e-Sam, Annika Bränström, DIGG

Den offentliga förvaltningen måste samordna digitaliseringen. Vi har ett antal myndigheter med olika ansvarsområden.

Samordning är nyckeln - men hur fungerar det I praktiken och vem ansvarar för vad?

215 dagar med digg

Anna Eriksson, DIGG

Anna Eriksson är Generaldirektör för Sveriges nya myndighet för digital förvaltning - DIGG.

avslutande keynote

Fredrik Reinfeldt

Sveriges förre statsminister avslutar den första dagens plenumprogram.

Vi avrundar dagen med mat, dryck, underhållning och möjlighet att mingla med branschkollegor, utställare och myndigheter.

DAG 2 - TRE FULLMATADE SEMINARIESPÅR

5 APRIL

Dag två är utformad med tre separata spår mellan 8.30 - 15.00: Federation, Verksamhetsfokus och Framtid & Innovation. Varje spår är indelat i tre huvudsakliga block, som svarar på frågorna varför, vad och hur. Dagen startar med två gemensamma keynotes.


dörrarna öppnas

Mingla med besökare och träffa upptäck vad utställarna har att erbjuda!

sveriges digitala framtid

Anders Ygeman, energi- och digitalieringsminister

Sveriges nya energi- och digitaliseringsminister inleder dag två.

sveriges digitala utmaningar

Introduktion till dagens tre spår, Federation, Verksamhet samt Framtid & Innovation

Vi gör en gemensam överflygning av de digitala utmaningar vi har framför oss och reser ett antal av de frågor som kommer besvaras under seminariespåren.

Federation

Detta spår har fokus på de olika federationer för identiteter som kommuner, landsting och myndigheter har att ta hänsyn till i sin verksamhet.

Moderator: Eva Sartorius, Internetstiftelsen

Lightning talks: Introduktion

Varför är federationer relevanta och överblick av SWAMID, eIDAS, Sweden Connect, SAMBI, Skolfederation, OpenID Connect och Nordiska Federationen.

Provisionering av elevinformation för digitala läromedel

Robert Sundin - Internetstiftelsen

Säker och korrekt hantering av elevinformation är central i skolväsendets digitalieringsstrategi.

vägen till digitala nationella prov via Skolfederation

Eva Sartorius - Internetstiftelsen

Skolverket använder Skolfederation för säker inloggning för skolor att nå provtjänsten för digitala nationella prov.

multifaktor-inloggning

i swamid

Pål Axelsson - SUNET

Multifaktorinloggning i SWAMID

Framtiden för siths

Talare uppdateras

Framtiden för SITHS

säker digital kommunikation

Malin Domeij, Inera

Säker digital kommunikation skapar förutsättningar för enkel, säker och enhetlig hantering av känslig information. Det gäller information som utbyts mellan verksamheter inom offentlig sektor inom till exempel vård, socialtjänst och skola.

Gruppföreträdare i sambi

Staffan Hagnell, Internetstifelsen

Rollen som gruppföreträdare förenklar för små och ensampraktiserande vårdgivare att få ta del av nyttan med SAMBI

Efter lunch finns möjlighet att byta spår

eidas & sweden connect

Petra Kanon, DIGG

Hur gör man, vilka avtal krävs. Vem tecknar man avtal med? Vem svarar för uppkopplingen?

sweden connect under huven

Martin Lindström

Sweden Connect under huven.

vectors of trust

Leif Johansson, SUNET

Vectors of trust.

federerade e-undeskrifter

Martin Lindström

Förenklad lösning för hantering av digitala underskrifter, till exempel för lärosäten.

Öppen frågestund

Eva Sartorius modererar

Sammanfattning av dagens intryck och tid för frågor.

Verksamhetsfokus

Det finns ingen del inom den offentliga förvaltningen som inte berörs av e-legitimering. Här ges konkreta insikter som lyfter er verksamhet. Moderator: Roger Fagerud, DIGG

Case: Nacka kommun

Nacka kommun

Utmaningar och lösningar kring digitala identiteter från ett kommunalt verksamhetsperspektiv.

E-underskrifter

Gunnar Klintberg, CGI

Över 30 miljoner e-underskrifter gjorda av svenska medborgare med fristående

underskriftstjänster. Erfarenheter, rekommendationer och vad återstår att arbeta med?

case: Göteborgs stad

Göteborgs stad

Utmaningar och lösningar kring digitala identiteter från ett kommunalt verksamhetsperspektiv.

case: Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet

Utmaningar och lösningar kring digitala identiteter från myndighetens verksamhetsperspektiv.

Efter lunch finns möjlighet att byta spår.

case: pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten

Utmaningar och lösningar kring digitala identiteter från myndighetens verksamhetsperspektiv.

Titel uppdateras

Talare uppdateras

Utmaningar och lösningar kring digitala identiteter från ett verksamhetsperspektiv.

paneldiskussion

Roger Fagerud tillsammans med dagens deltagare Diskussion, frågor och summering kring dagens insikter och intryck.

framtid & innovation

Spännande inblickar inom innovativ teknik men också viktiga insikter om vilka regleringar och standarder ni måste förbereda er för.

Moderator: Per Mosseby

vad händer egentligen i regeringskansliet?

Anneli Hagdahl & Nils Fjelkegård - Regeringskansliet

Från den 1 april ingår e-legitimationer i det nybildade Infrastrukturdepartementet. Vad innebär det? Vad händer framöver? Här berättar vi om regeringens ambitioner och aktuella frågor, bland annat om förslagen i Reboot.

Medborgardriven utveckling - från ux till mx

Talare uppdateras

Medborgardriven utveckling blir allt viktigare i

takt med att förväntansbilden ökar. Medborgare förväntar sig idag att digitala tjänster från det offentliga håller samma nivå och användarvänlighet som man är van vid från privata tjänster.

varför valfrihetssystem och hur funkar de?

Linn Kempe, chefsjurist, DIGG

Varför valfrihetssystem och hur funkar de?

eidas och europa

Daniel Suomalainen, Regeringskansliet

Den gemensamma europeiska grunden är lagd genom eIDAS-förordningen, men det finns mer att göra för att få säker elektronisk identifiering över gränserna att fungera i praktiken - exempelvis hur vi löser frågan kring ett kopplingsregister och vad vi måste göra för att anmäla en svensk e-legitimation inom eIDAS.

innovation över gränserna

Talare uppdateras

Innovation över gränserna.

Efter lunch finns möjlighet att byta spår

webbtillgänglighetsdirektivet

Philip Levin, DIGG

Webbtillgänglighetsdirektivet omfattar hela den offentliga sektorn och innebär att webbplatser, extranät, intranät, dokument och appar ska uppfylla kraven på tillgänglighet. Hur anpassar vi tjänsterna kring e-legitimering och e-underskrift för att leva upp till lagkravet?

Privat e-leg eller tjänste-leg?

Talare uppdateras

Skall anställda acceptera att använda sitt privata e-leg i tjänsten eller måste alla ha ett ett separat tjänste-leg? Och måste vi i så fall bygga lösningar på fysiska enheter eller är vi på väg mot en helt mobil e-legitimering?

Digitala identiteter i en framtid som kräver samverkan mellan maskiner och människor

Mats Mägiste, Telia

Vi rusar mot en verklighet där din digitala identitet med attribut om dina villkor och din vilja blir central. Om du ska vara med och påverka din omgivning när maskiner tar besluten 1000-tals gånger snabbare än oss, är mänsklig betänketid ett hinder. Hur ser vi till att bibehålla vårt inflytande?

Framtiden för e-legitimationer

Talare uppdateras

Framtiden för e-legitimationer.

Moderator Per Mosseby

Per Mosseby har en bakgrund som internetentreprenör, kommun- och landstingspolitiker och direktör för digitaliseringen på Sveriges kommuner och landsting. Idag arbetar han som senior rådgivare och är styrelseordförande för doktor.se.

Talare 2019

uppdateras regelbundet

Energi- och digitaliseringsminister

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Director-General for the European Commission’s IT-Department - DIGIT

Föreläsare och rådgivare


Generaldirektör - DIGG


Director - ID Crowd Limited, UK


Head of Digital Strategies and Coordination - Difi, Norway

Justitieråd - Högsta förvaltningsdomstolen

Chef för avdelningen Digitalisering

- eHälsomyndigheten

Kriminalkommisarie, Swedish Cybercrime Center S3C - Polisen

Head of Emerging Technologies

- Telia

Generaldirektör - Skatteverket


gunnar klintberg

Service Manager Signature Service

- CGI

Tjänsteägare, Federationer

- Internetstiftelsen

CISO - Internetstiftelsen

Direktör avdelningen för digitalisering - SKL

Chef Nya Affärer - Internetstiftelsen

Konceptutvecklare, Federationer

- Internetstiftelsen

Nätverka!

På e-legitimationsdagarna finns alla de aktörer som har betydelse för hur Sverige möter utmaningarna kring digitala identiteter - från Regeringen och myndigheter till samverkansforum, federationer och leverantörer. Och lika viktigt är att du får chansen att träffa andra i samma situation som ni befinner er i, där ni kan dela erfarenheter och råd.


2019 satsar vi på mer samverkansytor. I den stora utställningsytan kommer ni träffa många av de myndigheter och leverantörer som har svaren på era praktiska utmaningar.

Börja nätverka redan nu!

Gå med i gruppen ”E-legitimationsforum” där du redan nu kan delta i samtalet, knyta kontakter och dela med dig av insikter. ”E-legitimationsforum” är ett nybildat diskussionsforum i det sociala nätverket Linkedin som bildats och underhålls av e-legitimationsdagarna.

Mingel

Den första dagen av e-legitimationsdagarna avrundas med ett mingel du absolut inte vill missa!


Efter en lång och informationsfylld konferensdag med arbetsrelaterat nätverkande är det alltid lika skönt att mingla runt lite mer informellt. Skön loungemusik, härliga medmänniskor, välsmakande mat och dryck – och så något exceptionellt som gör kvällen extra minnesvärd.


Magikern carline ravn

Caroline Ravn är trollkonstnären som tagit världen med storm, med ett flertal utmärkelser och utsålda teatrar i bl.a. Amsterdam, Oslo och New York i bagaget.

Som en av världens få kvinnliga magiker är hon inte bara eftertraktad i landet utan bokas flitigt runt om i hela världen. Caroline ansluter sig till after work minglet och förgyller allas vår kväll med häpnadsväckande trolleritrick mitt ibland oss.