Tor Alvik

Head of Digital Strategies and Coordination, Difi, Norway

Tor Alvik är chef för digitala strategier och samordning på DIFI. Han har varit involverad i utvecklingen av e-ID-lösningar för den offentliga sektorn som MinID och ID-porten sedan 2005. Han är för närvarande ansvarig för DIFIs team som arbetar med att ansluta norsk och europeisk IKT-infrastruktur genom projekten CEF Digital och ISA2.


För närvarande bedriver han ett gemensamt nordiskt-baltiskt projekt under det nordiska ministerrådets regi, som ska säkerställa användningen av e-ID och utbyte av identifierare över hela regionen.