En unik mötesplats kring e-legitimation

I direkt anslutning till kongresshallen har vi skapat en stor utställningsyta där ett brett nätverk av samverkanspartners från leverantörssidan och det offentliga möter och interagerar med deltagare. I ena änden finns ett torg där aktörer inom vård, skola omsorg och federation är samlade och i andra ändan finns torget med landets främsta e-legitimationsutfärdare, Regeringskansliet och DIGG. Dessa torg knyts samman av ett långt stråk med utställare från systemintegratörer, IT-partners och myndigheter.


Ett unikt tillfälle att på en och samma plats få kunskap och diskutera med experter om varför e-legitimation är en förutsättning för en framgångsrik digitalisering, hur alla delar hänger ihop och vad ni behöver göra för att lyckas.

Programvärdar

E-legitimationsutfärdare

Federationstorget

Systemintegratörer, IT-partners och myndigheter

uppdateras regelbundet