Valter Nordh

CTo, sunet

Valter Nordh delar sin arbetstid mellan att leda arbetet med identitetsrelaterade frågor inom SUNET samt sitter som styrelsemedlem i den europeiska motsvarigheten till SUNET, GÉANT sedan många år.


Valter har en lång bakgrund inom identitetsområdet och ledde arbetet med att bygga upp den akademiska världens motsvarighet till eIDAS (eduGAIN), som idag täcker in merparten av alla identitetsfederationer inom högre utbildning i hela världen.


År 2000 tog Valter ut en civilingenjörsexamen inom Teknisk Fysik från Chalmers.