Den digitala transformationen

Den digitala transformationen förändrar samhället och därmed även den offentliga sektorn i grunden. Identiteten är lika viktig i det digitala samhället som i det fysiska. Via en digital identitet möjliggörs ett välfungerande utbyte mellan medborgare, tjänsteutövare och kommuner, landsting, myndigheter och även privata utförare av offentliga tjänster.

E-legitimering är med andra ord en nyckelförutsättning för att framgångsrikt kunna digitalisera Sverige. Under två dagar samlar vi ett brett nätverk av samverkanspartners och experter i ämnet, från såväl leverantörssidan som från det offentliga, för att synliggöra sammanhang kring digitaliseringen ur ett svenskt-, nordiskt-, europeiskt och globalt perspektiv.

Syftet med eventet är att skapa en bred förståelse om varför digital identitet, integritet och tillgänglighet är en förutsättning för en framgångsrik digitalisering, hur alla delar hänger ihop, och – inte minst – visa vad man behöver göra.

Eventet skulle ägt rum 2020 i Folkets Hus i Stockholm med en lång rad tongivande talare och högaktuella presentationer men pga covid19 har vi blivit tvungna att flytta fram konferensen. Vårt fokus på att skapa kontaktytor mellan deltagarna och de som kan hjälpa med frågor kring e-legitimering och digitalisering. Vi har därför skapat en stor utställningsyta i direkt anslutning till kongresshallen. Här kommer ni träffa många av de myndigheter och leverantörer som har svaren på era praktiska utmaningar. Vi satsar även på mer samverkansytor och arrangerar därför ett mingel efter e-legitimationsdagarnas första dag.

ANMÄL DIG NU!