Day 1
Nov 12, 2020 1:00 PM

DEN SVENSKA MODELLEN

I Sverige har vi en lång tradition av nära samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor – så även i vår digitalisering och inte minst när det gäller e-legitimering och elektroniska underskrifter. Men lika viktig som digital samverkan är inom landet är vårt utbyte med våra nordiska grannländer och med övriga europeiska länder.

Så om digitalisering är en lagsport –

hur skall vi samverka när arenan blir allt större? Från DIGG-perspektiv- vart befinner vi oss nu?

Speaker:
Anna Eriksson
GENERALDIREKTÖR, DIGG
Mer info

Urval av andra föredrag

Day 1
Nov 11, 2020 1:00 PM
DE RATIONELLA SVENSKARNA

FREDRIK LINDSTRÖM - Författare, komiker och programledare

Day 2
Nov 12, 2020 10:00 AM
DIGITAL INTEGRITET – FRIHET ELLER FÄNGELSE?

Daniel Akenine - Teknikchef för Microsoft i Sverige och ledamot Digitaliseringsrådet

Day 2
Nov 12, 2020 11:00 AM
HAR DU KOLL PÅ SÄKERHETEN? FEM SAKER DU BEHÖVER VETA

Anne-Marie Eklund Löwinder - Säkerhetschef Internetstiftelsen