Day 2
Nov 12, 2020 11:00 AM

HAR DU KOLL PÅ SÄKERHETEN? FEM SAKER DU BEHÖVER VETA

Vi ska se över våra rutiner! Det är ofta svaret när något oförutsett händer. Men när det gäller IT-säkerhet kan din organisation vara förberedd och faktiskt undvika obehagliga överraskningar. Ett första steg är att just se över rutinerna för IT-säkerhet! Anne Marie Eklund Löwinder är en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter och här ger hon fem konkreta råd för att du ska ha koll på säkerheten.

Speaker:
Ann-Marie Eklund Löwinder
SÄKERHETSCHEF - INTERNETSTIFTELSEN
Mer info

Urval av andra föredrag

Day 1
Nov 11, 2020 1:00 PM
DE RATIONELLA SVENSKARNA

FREDRIK LINDSTRÖM - Författare, komiker och programledare

Day 2
Nov 12, 2020 10:00 AM
DIGITAL INTEGRITET – FRIHET ELLER FÄNGELSE?

Daniel Akenine - Teknikchef för Microsoft i Sverige och ledamot Digitaliseringsrådet

Day 1
Nov 12, 2020 1:00 PM
DEN SVENSKA MODELLEN

Anna Eriksson - Generaldirektör DIGG