Dag 1
May 11, 2022 4:05 PM

ÄR EN INKLUDERANDE DIGITALISERING EN UTOPI?

Vi har ett självklart krav att alla skall inkluderas när vi digitaliserar samhället. Samtidigt brottas vi med stora svårigheter att få med individer som inte har personnummer, äldre som saknar tekniska möjligheter, yngre som hindras av rättsliga skäl och individer som inte kan företräda sig själva i den digitala världen. Är det ens möjligt att nå visionen om en inkluderande digitalisering och vad måste vi i så fall göra för att lyckas?

Speaker:
Terese Raymond
Nationell koordinator & Campaign Manager hos Digidelnätverket
Malin Ekman Aldén
Generaldirektör Myndigheten för delaktighet
Daniel Akenine
Teknik- & säkerhetschef på Microsoft
Stefan Johansson
Tillgänglighetsexpert & doktor i människa datorinteraktion på Begripsam
Kristofer von Beetzen
Chief Product Officer på Freja eID