Dag 2
May 12, 2022 2:55 PM

AVSLUT DAG 2

Lotta Hämäläinen på DIGG avslutar konferensen

Speaker:
Lotta Hämäläinen
Leveransledare Digital identitet & inkludering på DIGG