Dag 2
May 12, 2022 2:25 PM

BEDRÄGERIER & ORGANISERAD BROTTSLIGHET

Bedrägerier, den organiserade brottsligheten och vikten av säkeridentifiering i digitala miljöer

Speaker:
Lotta Mauritzson
Samordnare brottsförebyggande på Nationellt bedrägericentrum, Nationella operativa avdelningen (NOA)