Dag 1
May 11, 2022 11:20 AM

CYBERBROTTSLIGHETENS KONSEKVENSER

Varför kan cyberbrott ske – vad blir konsekvenserna av dem – kan vi skydda oss och i såfall hur?

Speaker:
Jan Olsson
Kriminalkommissarie/Verksamhetsutvecklare på NOA