Day 2
Nov 12, 2020 10:00 AM

DIGITAL INTEGRITET – FRIHET ELLER FÄNGELSE?

Det revolutionerande med den digitala världen är att den är gränslös. Men hur är det i praktiken? Det är långt ifrån självklart för en offentlig organisation att kunna använda utländska molntjänster och hur reglerna skall tolkas är långt ifrån självklart. På samma sätt har GDPR skapat en så stor osäkerhet i vissa fall att man hellre än att riskera att göra fel, undviker att erbjuda vissa digitala tjänster. Var det detta vi ville uppnå med alla regleringar kring integritet? Är e-legitimationer kanske den ”silver bullet” som löser alla knutar? Och hur skall någon med verkliga problem kunna lösa i sin IT-verksamhet och förhålla sig till alla motstridiga uppfattningar?

Speaker:
Daniel Akenine
TEKNIK- OCH SÄKERHETSCHEF - MICROSOFT
Mer info

Urval av andra föredrag

Day 1
Nov 11, 2020 1:00 PM
DE RATIONELLA SVENSKARNA

FREDRIK LINDSTRÖM - Författare, komiker och programledare

Day 2
Nov 12, 2020 11:00 AM
HAR DU KOLL PÅ SÄKERHETEN? FEM SAKER DU BEHÖVER VETA

Anne-Marie Eklund Löwinder - Säkerhetschef Internetstiftelsen

Day 1
Nov 12, 2020 1:00 PM
DEN SVENSKA MODELLEN

Anna Eriksson - Generaldirektör DIGG