Day 1
May 11, 2022 3:30 PM

DEN SVENSKA MODELLEN

I Sverige har vi en lång tradition av nära samverkan mellan  näringsliv och offentlig sektor – så även i vår  digitalisering och inte minst när det gäller e-legitimering och elektroniska  underskrifter. Men lika viktig som digital samverkan är inom landet är vårt utbyte med våra nordiska grannländer och med övriga europeiska länder. Så om digitalisering är en lagsport – hur skall vi samverka när arenan blir allt  större? Från DIGG-perspektiv, vart befinner vi oss nu? Vad händer 2022-2023 och vilka är DIGG:s prioriterade frågor.

Speaker:
Anna Eriksson
GENERALDIREKTÖR, DIGG
Mer info

Urval av andra föredrag

Day 2
Nov 12, 2020 10:00 AM
DIGITAL INTEGRITET – FRIHET ELLER FÄNGELSE?

Daniel Akenine - Teknikchef för Microsoft i Sverige och ledamot Digitaliseringsrådet

Day 1
Nov 12, 2020 1:00 PM
DEN SVENSKA MODELLEN

Anna Eriksson - Generaldirektör DIGG

Day 1
May 11, 2022 10:10 AM
ETT DIGITALT EUROPA

Inom kort presenteras talare