Day 2
Nov 12, 2020 10:00 AM

DIGITAL INTEGRITET – FRIHET ELLER FÄNGELSE?

Det revolutionerande med den digitala världen är att den är gränslös. Men hur är det i praktiken? Det är långt ifrån självklart för en offentlig organisation att kunna använda utländska molntjänster och hur reglerna skall tolkas är långt ifrån självklart. På samma sätt har GDPR skapat en så stor osäkerhet i vissa fall att man hellre än att riskera att göra fel, undviker att erbjuda vissa digitala tjänster. Var det detta vi ville uppnå med alla regleringar kring integritet? Är e-legitimationer kanske den ”silver bullet” som löser alla knutar? Och hur skall någon med verkliga problem kunna lösa i sin IT-verksamhet och förhålla sig till alla motstridiga uppfattningar?

Speaker:
Daniel Akenine
TEKNIK- OCH SÄKERHETSCHEF - MICROSOFT
Mer info

Urval av andra föredrag

Day 1
May 11, 2022 10:10 AM
ETT DIGITALT EUROPA

Inom kort presenteras talare

Day 1
May 11, 2022 11:20 AM
DIGITALT SÅ IN I NORDEN - FINLAND

Digitalt så in i Norden – Finland

Day 1
May 11, 2022 11:50 AM
DIGITALT SÅ IN I NORDEN - NORGE

Digitalt så in i Norden – Norge