Day 2
May 12, 2022 9:30 AM

DIGITALA IDENTITETER I EN 5G-VÄRLD

5G är den senaste generationens mobilnätverk som ger oss avsevärt högrekapacitet, hastighet och täckning. Med 5G kommer ”den ständigt uppkoppladevärlden” att bli verklighet med allt vad det innebär av såväl möjligheter somrisker. Hur skall vi förhålla oss till den nya tekniken och vilken roll har dedigitala identiteterna i den nya, ständigt uppkopplade värld som växer fram?

Speaker:
Mats Mägiste
HEAD OF EMERGING TECHNOLOGIES - TELIA
Mer info

Urval av andra föredrag

Day 2
Nov 12, 2020 10:00 AM
DIGITAL INTEGRITET – FRIHET ELLER FÄNGELSE?

Daniel Akenine - Teknikchef för Microsoft i Sverige och ledamot Digitaliseringsrådet

Day 1
Nov 12, 2020 1:00 PM
DEN SVENSKA MODELLEN

Anna Eriksson - Generaldirektör DIGG

Day 1
May 11, 2022 10:10 AM
ETT DIGITALT EUROPA

Inom kort presenteras talare