Dag 2
May 12, 2022 9:30 AM

DIGITALA IDENTITETER I EN 5G-VÄRLD

5G är den senaste generationens mobilnätverk som ger oss avsevärt högre kapacitet, hastighet och täckning. Med 5G kommer ”den ständigt uppkopplade världen” att bli verklighet med allt vad det innebär av såväl möjligheter som risker. Hur skall vi förhålla oss till den nya tekniken och vilken roll har de digitala identiteterna i den nya, ständigt uppkopplade värld som växer fram?

Speaker:
Mats Mägiste
Head of Emerging Technologies på Telia