Day 1
May 11, 2022 11:20 AM

DIGITALT SÅ IN I NORDEN - FINLAND

Trots att vi i Norden traditionellt har haft snarlika sätt att organisera vårasamhällen har vi valt olika sätt att möta digitaliseringen. Här presenterasFinlands inriktning och de lärdomar man har dragit av hur man organiserar landetsdigitalisering och e-legitimering.

Speaker:
Petteri Ihalainen
SENIOR SPECIALIST - NATIONAL CYBER SECURITY CENTER, FINLAND
Mer info

Urval av andra föredrag

Day 2
Nov 12, 2020 10:00 AM
DIGITAL INTEGRITET – FRIHET ELLER FÄNGELSE?

Daniel Akenine - Teknikchef för Microsoft i Sverige och ledamot Digitaliseringsrådet

Day 1
Nov 12, 2020 1:00 PM
DEN SVENSKA MODELLEN

Anna Eriksson - Generaldirektör DIGG

Day 1
May 11, 2022 10:10 AM
ETT DIGITALT EUROPA

Inom kort presenteras talare