Day 1
May 11, 2022 11:50 AM

DIGITALT SÅ IN I NORDEN - NORGE

Trots att vi i Norden traditionellt har haft snarlika sätt att organisera vårasamhällen har vi valt olika sätt att möta digitaliseringen. Här presenterasNorges inriktning och de lärdomar man har dragit av hur man organiserar landetsdigitalisering och e-legitimering. (berätta deras resa med id porten)

Speaker:
Stig Slaatto-Hornnes
SENIORRÅDGIVARE OCH PRODUKTCHEF - ID-PORTEN DIGITALISERINGSDIREKTORATET
Mer info

Urval av andra föredrag

Day 2
Nov 12, 2020 10:00 AM
DIGITAL INTEGRITET – FRIHET ELLER FÄNGELSE?

Daniel Akenine - Teknikchef för Microsoft i Sverige och ledamot Digitaliseringsrådet

Day 1
Nov 12, 2020 1:00 PM
DEN SVENSKA MODELLEN

Anna Eriksson - Generaldirektör DIGG

Day 1
May 11, 2022 10:10 AM
ETT DIGITALT EUROPA

Inom kort presenteras talare