Dag 2
May 12, 2022 10:40 AM

E-UNDERSKRIFTER

Elektroniska underskrifter är hörnstenar i varje digitaliseringsresa. I den här sessionen diskuterar några av de ledande leverantörerna och experterna kring e-underskrifter vad man ska tänka på när man implementerar underskriftstjänster och hur det hänger ihop med de e-legitimationer man använder.

Speaker:
Jon Ølnes
Product Manager Trust Services Signicat
Gunnar Klintberg
Service Manager Signature Service på CGI
Roberth Lundin
IT-Säkerhets- & IAM-Expert på KnowIT Connectivity
Stefan Liström
Tjänsteförvaltare på Vetenskapsrådet/Sunet
Stefan Santesson
Senior IT-säkerhetskonsult
Dragoljub Nesic
Chief Information Officer på Freja eID / Moderator Elegdagarna