Dag 2
May 12, 2022 9:00 AM

EID I SKOLVÄRLDEN

Historien bakom FIDUS - Skolverket och Sunets interfederation som började som en lösning för digitala nationella prov. Vi pratar om möjliga framtida användningsområden och varför interfederationer både är komplexa och en enkel lösning. Under seminariet summeras även skolsektorns utmaningar med att anskaffa och införa e-legitimationer för elever och personal utgående ifrån erfarenhetsutbytena på Skolfederations seminarier

Speaker:
Leif Johansson
Enhetschef på Sunet Infrastrukturtjänster / Moderator Elegdagarna
Staffan Hagnell
VP Product Development på Internetstiftelsen / Moderator Elegdagarna