Dag 2
May 12, 2022 9:00 AM

EIDAS 2.0

Kom och hör de senaste nyheterna runt eIDAS-revideringen. DIGG deltar aktivt i EU Kommissionens arbeten med en så kallad Toolbox för den nya digitala identitetsplånbok som föreslås och ger en lägesbild av vad förslaget innebär samt läget i arbetet.

Speaker:
Lotta Hämäläinen
Leveransledare Digital identitet & inkludering på DIGG
Roger Fagerud
IT-Strateg med särskild inriktning mot eIDAS, eID & e-underskrift på DIGG