Day 1
Nov 11, 2020 1:00 PM

DE RATIONELLA SVENSKARNA

Ett föredrag om svensk mentalitet i allmänhet och om de extrema värderingar som präglar oss vid internationella jämförelser. Rationalitet och modernitet är honnörsord i det svenska samhället, och i föredraget tas exempel upp på vår relation till teknik, innovationer och samhällsförändring samt hur den svenska självbilden förändrats sedan mitten av 1900-talet. Vad har det inneburit att så snabbt gå från ett traditionellt samhälle till ”världens modernaste land” och hur ser underlaget ut idag för att vi ska kunna upprätthålla denna identitet?

Speaker:
Fredrik Lindström
FÖRFATTARE, KOMIKER OCH PROGRAMLEDARE
Mer info

Urval av andra föredrag

Day 2
Nov 12, 2020 10:00 AM
DIGITAL INTEGRITET – FRIHET ELLER FÄNGELSE?

Daniel Akenine - Teknikchef för Microsoft i Sverige och ledamot Digitaliseringsrådet

Day 2
Nov 12, 2020 11:00 AM
HAR DU KOLL PÅ SÄKERHETEN? FEM SAKER DU BEHÖVER VETA

Anne-Marie Eklund Löwinder - Säkerhetschef Internetstiftelsen

Day 1
Nov 12, 2020 1:00 PM
DEN SVENSKA MODELLEN

Anna Eriksson - Generaldirektör DIGG