Day 1
May 11, 2022 1:20 PM

HUR KAN VI DIGITALISERA EN BÄTTRE VÄLFÄRD

I dag pågår en mängd digitala initiativ inom socialtjänst och hälso- ochsjukvård. Statens uppgift på området är bl.a. att sätta upp ramar, peka påriktning och verka för en utveckling där digitaliseringen bidrar till en merjämlik och effektiv socialtjänst och hälso- och sjukvård. Maja Fjaestad kommeratt redogöra för regeringens insatser på området samt resonera kring dentekniska utvecklingen och vad samhället behöver beakta för att Sverige ska blibäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter

Speaker:
Maja Fjaestad
STATSSEKRETERARE HOS SOCIALMINISTER LENA HALLENGREN
Mer info

Urval av andra föredrag

Day 2
Nov 12, 2020 10:00 AM
DIGITAL INTEGRITET – FRIHET ELLER FÄNGELSE?

Daniel Akenine - Teknikchef för Microsoft i Sverige och ledamot Digitaliseringsrådet

Day 1
Nov 12, 2020 1:00 PM
DEN SVENSKA MODELLEN

Anna Eriksson - Generaldirektör DIGG

Day 1
May 11, 2022 10:10 AM
ETT DIGITALT EUROPA

Inom kort presenteras talare