Day 2
May 12, 2022 10:40 AM

INTRODUKTION TILL FIDO OCH WEBAUTHN

FIDO och WebAuthn är globala standarder för säker autentisering på webben ochde stöds av några av världens största onlinetjänster. I den här sessionen fårdu en introduktion till funktionerna och tekniken, som ger dig insikter kringhur dessa standarder skulle kunna bidra till era tjänster.

Speaker:
Sebastian Elfors
SOLUTIONS ARCHITECT EMEA - YUBICO
Mer info

Urval av andra föredrag

Day 2
Nov 12, 2020 10:00 AM
DIGITAL INTEGRITET – FRIHET ELLER FÄNGELSE?

Daniel Akenine - Teknikchef för Microsoft i Sverige och ledamot Digitaliseringsrådet

Day 1
Nov 12, 2020 1:00 PM
DEN SVENSKA MODELLEN

Anna Eriksson - Generaldirektör DIGG

Day 1
May 11, 2022 10:10 AM
ETT DIGITALT EUROPA

Inom kort presenteras talare