Dag 2
May 12, 2022 10:40 AM

INTRODUKTION TILL FIDO OCH WEBAUTHN

FIDO och WebAuthn är globala standarder för säker autentisering på webben och de stöds av några av världens största onlinetjänster. I den här sessionen får du en introduktion till funktionerna och tekniken, som ger dig insikter kring hur dessa standarder skulle kunna bidra till era tjänster.

Speaker:
Per Erngård
Director Solutions Engineer EMEA på Yubico