Dag 1
May 11, 2022 9:40 AM

KEY NOTE

Betalningsmarknaden utvecklas i snabb takt och genomslaget för nya digitala betalningslösningar har varit stort. Samtidigt som utvecklingen underlättat för många är trösklarna höga för andra. Exempelvis är tillgång till BankID i regel en förutsättning för att kunna betala digitalt. Med ökad digitalisering ställs också högre krav på systemen för att uppnå säkerhet och trygghet för såväl den enskilde som samhället i stort.

Speaker:
Anna Kinberg Batra
Regeringens särskilda utredare