Dag 2
May 12, 2022 12:10 PM

RÄTTSLIG ÖVERFLYGNING ÖVER E-LEGITIMATIONSOMRÅDET

E-legitimationsområdet styrs av ett antal regelverk, både nationella och EU-rättsliga, och DIGG har vissa utpekade ansvar i förhållande till tjänsterna och infrastrukturen. Överflygningen kommer att ge en kortare introduktion till de regelverk som styr på området, bland annat utifrån valfrihetssystem och svensk e-legitimation.

Speaker:
Louise Wikström
Jurist på DIGG