Dag 2
May 12, 2022 11:40 AM

SVENSKA E-LEGITIMATIONER INOM EIDAS

Sedan några år tillbaka är det möjligt för EU/EES-länder att anmäla sina e-legitimationer så att de kan användas i de andra länderna. En rad länder har på det sättet redan kopplat upp sina e-legitimationer mot Sverige, men hur går det med möjligheten att använda svenska e-legitimationer utomlands? DIGG har ansvar för att anmäla svenska e-legitimationer enligt EU:s eIDAS-förordning. DIGG har även ansvar för den svenska eIDAS-noden som tekniskt knyter samman Sverige med de andra EU/EES-länderna vid användning av e-legitimationer över landsgränsen. Här får du höra hur långt det svenska arbetet har kommit och vilka möjligheter som kan finnas framåt.

Speaker:
Eva Sartorius
Uppdragsledare på myndigheten DIGG