Day 2
May 12, 2022 11:10 AM

TVÅ SIDOR AV SAMMA MYND - E-LEG & SIGNATURER

eIDAS-förordningen  är central i digitaliserings- arbetet och den täcker såväl elektroniska  identiteter som elektroniska underskrifter. I Sverige har dock ansvaret för respektive område lagts på olika myndigheter - Digg ansvarar för  identitetsfrågorna och PTS ansvarar för underskrifterna. I den här sessionen  klargör vi de olika områdena, vad ni behöver förhålla er till i  eIDAS-förordningen och - inte minst - vem ni skall vända er till för olika  frågor.

Speaker:
Björn Scharin
SENIOR ADVISER - PTS AVDELNING FÖR SÄKER KOMMUNIKATION
Mer info

Urval av andra föredrag

Day 2
Nov 12, 2020 10:00 AM
DIGITAL INTEGRITET – FRIHET ELLER FÄNGELSE?

Daniel Akenine - Teknikchef för Microsoft i Sverige och ledamot Digitaliseringsrådet

Day 1
Nov 12, 2020 1:00 PM
DEN SVENSKA MODELLEN

Anna Eriksson - Generaldirektör DIGG

Day 1
May 11, 2022 10:10 AM
ETT DIGITALT EUROPA

Inom kort presenteras talare