Dag 1
May 11, 2022 11:50 AM

VAD STÅR PÅ KOMMUNERS OCH REGIONERS DIGITALISERINGSAGENDA?

Det pågår ett omfattande arbete att utveckla välfärden med stöd av digitalisering. Vilka är de centrala utvecklingslinjerna och prioriteringarna i kommuner och regioner? Vilka är de stora utmaningarna? Och vad behövs på väg mot en nationell digital infrastruktur för hela välfärdssektorn?

Speaker:
Patrik Sundström
Chief Digital Officer på SKR