Dag 1
May 11, 2022 2:20 PM

VAD STÅR PÅ REGERINGENS DIGITALISERINGSAGENDA?

Regeringen har högt ställda ambitioner för Sveriges digitalisering. Samtidigt faller en stor del av arbetet på verksamheterna i kommuner och regioner som har sina egna prioriteringar att förhålla sig till. Vad är på regeringens digitaliseringsagenda för 2022 och vad ser man som de viktigaste prioriteringarna för kommuner, regioner och enskilda myndigheters digitaliseringsarbete?

Speaker:
Per Callenberg
Statssekreterare på Infrastrukturdepartementet