Day 1
May 11, 2022 2:30 PM

VAD STÅR PÅ REGERINGENS AGENDA

Regeringen har högt ställda ambitioner för Sveriges digitalisering. Samtidigtfaller en stor del av arbetet på verksamheterna i kommuner och regioner som harsina egna prioriteringar att förhålla sig till. Vad är på regeringensdigitaliseringsagenda för 2020 och vad ser man som de viktigasteprioriteringarna för kommuner, regioner och enskilda myndighetersdigitaliseringsarbete?

Speaker:
Sebastian De Toro
STATSSEKRETERARE HOS ENERGI- OCH DIGITALISERINGSMINISTER ANDERS YGEMAN
Mer info

Urval av andra föredrag

Day 2
Nov 12, 2020 10:00 AM
DIGITAL INTEGRITET – FRIHET ELLER FÄNGELSE?

Daniel Akenine - Teknikchef för Microsoft i Sverige och ledamot Digitaliseringsrådet

Day 1
Nov 12, 2020 1:00 PM
DEN SVENSKA MODELLEN

Anna Eriksson - Generaldirektör DIGG

Day 1
May 11, 2022 10:10 AM
ETT DIGITALT EUROPA

Inom kort presenteras talare