Dag 2
May 12, 2022 11:10 AM

WALLET OCH SSI

Wallet utifrån ett Self-Sovereign Identity perspektiv med fokus på beskrivning av komponenter i en wallet och hur dessa komponenter tillsammans kan användas för att leverera lösningar för integritetssäkrade och användarkontrollerade digitala identiteter. Vi får också höra om större projekt som nyttjar denna teknik och får exempel på best practice inom området.

Speaker:
Peter Lee Altmann
PhD. Specialist Digital Identity på DIGG