Anna Eriksson

generaldirektör, digg

Anna Eriksson är sedan 1 september 2018 generaldirektör för DIGG - Myndigheten för digital förvaltning. Anna har arbetat drygt 10 år med utveckling och digitalisering inom offentlig sektor som utvecklingsdirektör på Lantmäteriet. Hon har lång erfarenhet av samverkan i arbetsgrupperna e-Samverkansprogrammet och 
E-delegationen. Innan Lantmäteriet arbetade Anna med telekom och IT hos bl.a. Tele2 och ICA.