Anneli Hagdahl

Departementssekreterare, regeringskansliet


Anneli Hagdahl arbetar sedan 2010 i Regeringskansliet med digitalisering av offentlig sektor och ansvarar för införandet av e-legitimationer i offentlig förvaltning samt genomförandet av eIDAS-förordningen. Hon företräder även Sverige i flera av EU-kommissionens genomförandekommittéer inom digitalisering och standardisering. Anneli Hagdahl disputerade 2002 i informatik vid Linköpings universitet och har tidigare arbetat bl.a. som projektledare och programmerare i privat sektor.