Digitalisera med e-underskrifter – en överblick

Elektroniska underskrifter är en grundbult i digitaliseringen – såväl för verksamhetsprocesser i förhållande till anställda, leverantörer och andra myndigheter, som för en användarvänlig ärendehantering i förhållande till medborgare. Men det finns många pusselbitar som måste passa för att det ska bli effektivt, säkert och smidigt.

I detta webbinarium får du en unik överblick av vad du måste tänka på vid implementeringen av e-underskrifter – från tekniska standarder, tillitsnivåer integration av e-legitimering och olika typer av underskriftstjänster – samt hur allt skall implementeras i ett smidigt flöde.

Just nu händer väldigt mycket på området kring e-underskrifter så se till att hålla dig uppdaterad!

Presentationen hålls av Dragoljub Nesic som är CIO på Freja eID och har mer än 20 års erfarenhet av att utveckla och implementera lösningar för e-legitimering, elektroniska underskrifter och avancerad kryptering.

Sändes: Onsdag 26 augusti 2020

WEBBINARIUM

DIGITALISERA MED E-UNDERSKRIFTER – en överblick
Mer info
DEMOKRATISERING AV AI FÖR OFFENTLIG VERKSAMHET
Mer info
EID FÖR MEDARBETARE
Mer info