David Suomalainen

departementssekreterare, regeringskansliet


David Suomalainen är jurist och arbetar på Enheten för digital förvaltning vid Infrastrukturdepartementet och har främst frågor om nya tekniker och eIDAS-relaterade frågor i sin portfölj.


David kommer från Lantmäteriet, med erfarenhet från Justitiedepartementet, där han jobbat med digitalisering- och författningsutvecklingsfrågor. David är medlem i EU Blockchain Observatory and Forum och är inom Regeringskansliet ansvarig handläggare för Sveriges medverkan i European Blockchain Partnership.