Dick Jacobsson

Försäljningschef - nCipher security

Dick är ansvarig för nCiphers verksamhet i norra Europa, DACH och Centraleuropa. nCipher tillhandahåller genom sina krypteringsprodukter en möjlighet att säkra data i många slags miljöer. Kryptering är också en allt mer grundläggande funktion i all digitalisering, exempelvis inom IoT och e-identiteter.


Dick har tidigare varit ansvarig för att bygga upp Hewlett Packards IT-säkerhetsavdelning i Norra Europa och har sen 25 år arbetat inom detta område ur olika perspektiv.