Gertrud Ingestad

Director-General for the European Commission’s IT-Department, DIGIT

Gertrud Ingestad föddes i Sverige år 1958. Hon studerade språk och historia och arbetade sedan som språklärare i Stockholm innan hon kom till Europeiska kommissionen 1995. Hennes huvuddomän hos kommissionen har varit resurser, med specialisering på organisationsrelaterade frågor, i DGT och DG CONNECT, där hon också började arbeta med IT ur ett digitaliseringsperspektiv.


I januari 2014 gick hon till GD DIGIT som Direktör för Informationssystem och Driftskompatibilitetslösningar, nu Digital Business Solutions. Sedan den 1 januari 2016 har hon fungerat som generaldirektör för DIGIT. Hennes huvudsakliga drivkraft är att konstant förbättra samarbetet mellan de offentliga förvaltningarna i EU-länderna.