Hans-Erik Holmqvist

Generaldirektör och chef för Swedac

  • Statssekreterare på justitiedepartementet med ansvar för bl a statlig förvaltning.
  • Planeringschef i Statsrådsberedningen.
  • Ordförande för valmyndigheten.
  • Har som utredare tagit fram förslagen om bildandet av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.
  • Ledde utredningen om effektivare styrning av digitala tjänster.