Jan Sjösten

Digital strateg - skatteverket

Jan Sjösten Digital strateg på kundmötesavdelningen. Jan ingår i programledningen för utvecklingen av digitalt kundmöte och morgondagens digitala fullmakter. Har en bakgrund som IT-arkitekt med ett flertal projekt kring digital samverkan myndigheter och privat sektor. Tidigare anställd på e-delegationen med ansvar för digital samverkan. Strävar efter att få ihop verksamhet, juridik och IT-arkitektur till en samverkande helhet.